موفقيت كليد شادي نيست , بلكه شادي كليد موفقيت است..اگر آنچه انجام مي دهي دوست بداري , موفق خواهي بود.

 

 

دبستان اميدان

 


                                  

بهار در راه است چشم در راه كسي هستم كوله بارش بر دوش ، آفتابش در دست خنده بر لب ، گل به دامن ، پيروز كوله بارش سرشار از عشق ، اميد آفتابش نوروز با سلامش ، شادي در كلامش ، لبخند از نفس هايش گُل مي بارد با قدم هايش گُل مي كارد مهربان ، زيبا ، دوست ...

 

آدرس : تهران، خیابان فرجام، خیابان41، روبروی مخابرات حکمت شعار، خیابان 36شرقی، پلاک 4
تلفن : 77891883
دورنگار : 77195878
رايانامه : school@omidansch.ir